El desenvolupament dels infants

La salut és un dret fonamental, el benestar dels infants constitueix una missió de gran importància, tant en l’àmbit físic, com en el mental i en el social. Garantir la seguretat dels infants és sinònim de vitalitat, energia y creixement.

Avui en dia els pares es senten bastant atabalats degut a que els nens són propensos a agafar tot tipus de virus o malalties en el procés de creixement. Es tracta d’un fenomen mitjanament normal, encara que depèn de cada cas.

Els nens són persones vulnerables que estan en una etapa de coneixement, de descobriment i de creixement i per això no podem equiparar el tracte d’un infant al d’un adult. Els infants no són capaços de comprendre tot allò que l’envolta degut a que estan en procés d’assimilació i per això és molt important proporcionar la millor qualitat i atenció als infants en l’àmbit de la salut.

Actualment, trobem centres especialitzats, com és el cas de algun hospital de nens com smartsalus.com/hospital-de-nens mitjançant els quals es proporciona tot lo necessari al infant. Els nens són el futur i per tant hem de vetllar per el seu desenvolupament físic i mental i estar sempre alerta. La nutrició, l’activitat física, les relacions socials… són fenòmens que s’han de tenir en compte per al creixement del infant així com anar revisant el seu estat de salut.

Proporcionar un sistema que estigui destinant per a nens és una de les grans alternatives més innovadores d’aquests últims anys. Hem de tenir en compte molts factors a l’hora de tractar amb nens amb problemes de salut, principalment si són molt greus. Els nens no tenen les mateixes capacitats que un adult en temes bastant delicats com la salut i, per tant, són més sensibles, vulnerables i desconfiats davant allò desconegut.

La salut es un dret reconegut per la OMS (Organització Mundial de la Salut), es tracta d’un dret bàsic i essencial dels humans. Malgrat això, la crisis està sent un contrincant, un enemic, que està afavorint que els nostres polítics es dediquin a realitzar retallades en sectors com l’educació o la sanitat. Tenint en compte que la salut és un dret i que la situació es bastant conflictiva hem d’assegurar-nos, més encara, de trobar els professionals i les instal·lacions adequades per a poder garantir un procés sanitari de qualitat i per això els hospitals i centres de nens són ideals doncs garanteixen una eficàcia i una professionalitat inigualables.

El sistema sanitari actual està bastant afectat degut als grans canvis que s’estan produint en aquests últims anys. Les retallades no tan sols han afectat a la quantitat de personal on s’ha reduït de forma bastant dràstica sinó que també ha afectat a les llistes d’espera, a la quantitat d’estris i màquines d’estudi i fins i tot a d’investigació.

La situació financera ha provocat un retrocés en la sanitat pública fent que molts es dediquin a optar –els que s’ho poden permetre- a la sanitat privada. La salut és un factor de gran importància per al nostre creixement i evolució i per tant hem d’apostar per professionals que es dediquin a fer la seva feina amb passió i dedicació.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *